Fascia Oro

PHOTO FRAME 5229

Height20 cm
Width16 cm
Base colourWhite

 

PHOTO FRAME 5229

Fascia Oro

Also available