Fascia Oro

PHOTO FRAME 5228

Height25 cm
Width20 cm
Base colourWhite

 

PHOTO FRAME 5228

Fascia Oro

Also available